Hoe doe ik een goede onderhandeling

Een goede onderhandeling bestaat uit 6 fases. De 6 fases zijn: voorbereidingsfase, inleidende fase, verkennende fase, discussiefase, beslissingsfase en de afrondingsfase.

Fase 1: Voorbereidingsfase:

Voorbereiden op:
Onderhandelingskwestie
Posities
Sfeer
Structuur en procedure
Eventueel overleggen met jouw eigen organisatie

Fase 2: Inleidende fase

Aangeven van
Doel
Tijd
Procedure

Fase 3: Verkennende fase

Verkennen van:
Onderhandelingsruimte
Achterliggende belangen

Fase 4 Discussie fase

Bediscussiëren van
Uitgangspunten
Belangen
Zoeken naar gemeenschappelijke belangen

Fase 5 Beslissingsfase

Aanbiedingen doen
Reageren
Concessies doen

Fase 6 Afrondingsfase

Definitieve voorstellen formuleren
Formulering ter goede keurig aanbieden
Afspraken schriftelijk vastleggen
Ondertekenen

Als alle stappen zijn onderzocht en voorbereid heb jij het in huis om een goede onderhandeling te doen.