Handleiding: Hoe maak ik een probleemanalyse

Om erachter te komen wat je moet oplossen of wat je moet zoeken, is het handig om eerst te onderzoeken wat het probleem precies is en wat de aard hiervan is.

Stap 1 Aard van het probleem

Je begint een probleem analyse bij het beschrijven van de aard van het probleem. Vervolgens kijk je waarin het probleem zich uit. Verder kijk je wat de historie van het probleem is en wat de directe context is van het probleem.

Stap 2 Context

Vervolgens kijk je naar de indirecte context van het probleem en de mogelijke factoren die aan het probleem bijdragen. Welke actoren zijn bij het probleem betrokken en met welke andere problemen is het probleem verwant.

Stap 3 Communicatie

Bij de derde stap kijk je wat met communicatie opgelost kan worden. Is het probleem een communicatief probleem of een niet communicatief probleem? Leent het probleem een communicatie oplossing en volgens wie is het een communicatie probleem

Stap 4 Oplossen

Op welk terrein van de communicatie kan naar oplossingen worden gezocht. Welke factorenen lenen zich voor de beïnvloeding en welke niet? Welke functies vervult een mogelijke oplossing voor verschillende doelgroepen of deelnemers? Tot slot kijk je aan welke randvoorwaarde de oplossing moet voldoen.