Hoe maak ik de tekstructuur goed zichtbaar?

Visuele markeringen, zoals kopjes, alinea’s, decimale nummering
Meta communicatie aankondigen, afsluitingen en overgangsformuleringen
Signaalwoorden

Het gebruik van Alinea’s

Bij het schrijven van korte teksten of tekstonderdelen ga je alst volgt te werk.
Formuleer de vragen die je in de paragraaf gaat beantwoorden.
Plaats de vragen in een logische volgorde.
Combineer samenhangende vragen en maak een klein waaierschema waarin je alinea’s aangeeft en eventuele onderdelen van die alinea’s
Breng zo nodig inleidende en/of afsluitende passages aan.

Verdere tips voor de alinea-indeling

Hou bij het schrijven witregels aan tussen alinea’s
Wordt een alinea te lang, ga dan op zoek naar een inhoudelijke overgang om daar een nieuwe alineagrens aan te brengen
Houd als vuistregel aan dat een volle pagina tekst vier a zeven alinea’s telt.
Verduidelijk inhoudelijke overgangen door toeving van signaalwoorden?