Wat zijn Tekstverbanden en signaalwoorden

Argumentatie omdat, want, immers, aangezien, namelijk ,gezien het feit dat, temeer daar

Conclusie dus, vandaar, daarom, kortom, concluderend, hieruit blijkt dat, al met al

Voorwaarde mits, indien, op voorwaarde dat, tenzij

Opeenvolging eerst, daarna, toen, vervolgens

Oorzaak – gevolg hierdoor, daardoor, doordat, vanwege

Opsomming ten eerste, ten tweede, ook, tevens, bovendien

Tegenstelling anderzijds, daarentegen, hier staat tegenover

Toegeving hoewel, ofschoon, weliswaar