Handleiding: Wat voor soort onderzoek moet ik doen?

Er zijn diverse onderzoeken die je kunt doen. Elk onderzoek heeft haar voordelen en nadelen.

Bureauonderzoek

Bureauonderzoek is geschikt voor grote en kleine groepen. Er wordt gezocht naar cijfers en bestaande kennis over gedrag. Deze informatie kan je vinden op het internet, in onderzoeken, databanken, bibliotheek of bestaande documenten. Hier gebruik je dus gebruik van een verdiepend onderzoek.

Survey

Een survey is geschikt voor vooral grote groepen. Een survey is handig voor het meten van opvattingen over gedrag. Een survey kan via het internet verzonden, via brief of op het veld worden afgenomen. Bij een survey maak je gebruik van vraag methoden.

Kwalitatief onderzoek

Een kwalitatief onderzoek is geschikt vooral voor kleine groepen. Een kwalitatief onderzoek meet opvattingen over gedrag en het gedrag zelf. Dit onderzoek is een veld onderzoek en wordt gemeten via vraagmethoden en observaties.

Experiment

Een andere soort onderzoek is het experiment. Het experiment is vooral geschikt voor kleine groepen en meet het gedrag zelf. Een experiment wordt vaak uitgevoerd in een laboratorium of op het veld. Een experiment wordt gemeten door observaties, maar ook door vraagmethodes.