Hoe maak ik een tekst duidelijk

Vervang spreektaalformuleringen voor meer neutrale, zakelijke schrijftaalformuleringen
Vervang lange woorden in meerde woorden
Vervang vaktermen en omschrijf ze algemene bewoordingen of zorg ervoor dat je het goed introduceert de eerste keer
Voeg beeldspraak toe aan uitvoerige gedachtegangen
Schrijf tekstuele afkortingen voluit
Vervang voorzetseluitdrukkingen voor enkelvoudig voorzetsel
Vervang Moeilijke of ambtelijke woorden voor alledaagse synoniemen
En vervang eufemismen voor directe bewoordingen.