Statistieken over Startende ondernemers

Hoeveel startende ondernemers zijn er in Nederland?

Er zijn 123.500 startende ondernemers in 2010. Elk jaar stijgt het aantal startende ondernemers, behalve in 2009. De daling werd mede veroorzaakt door de economische crisis. Het ‘nieuwe werken’ is één van de oorzaken van de grote groei van startende ondernemers in 2010.

Aantal startende ondernemers

Wat is de verdeling van startende ondernemers in Nederland?

Elke regio heeft van 2010 naar 2011 een groei in het aantal startende ondernemers gemeten. De gemiddelde groei is 17%. Ver onder het gemiddelde ligt Limburg. De grootste groei was gemeten in Amsterdam en centraal Gelderland

Indeling starters


Hoeveel vrouwelijke startende ondernemers zijn er?

40% van de startende ondernemers is vrouwelijk. Dit percentage is gelijk aan 2009. In totaal zijn er 44.551 vrouwen die in 2010 een onderneming zijn begonnen. De grote groei is te verklaren door de verplichte inschrijving van artsen, tandartsen en fysiotherapeuten. 

Vrouwelijke starters

Hoeveel buitenlandse ondernemers starten er elk jaar?

Het aantal startende ondernemers met allochtone afkomst is van 19.285 in 2009 gestegen naar 20.226 in 2010. Van het totaal aantal startende ondernemers heeft 16% een allochtone afkomst. De meeste startende ondernemers (2.100) zijn in Turkije geboren.

Daarop volgend zijn ondernemers met het geboorteland Suriname en Polen. In 2010 bestond 16% van het aantal startende ondernemers uit starters met een allochtone afkomst. Volgens het onderzoek van ondernemerschap.nl is het percentage etnische starters 25%.

Buitenlandse starters


Wat is de gemiddelde leeftijd van de startende ondernemer?

De grootste groep startende ondernemers zijn tussen de 25 en 29 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de startende ondernemer is 38 jaar. De modus van de mannen is 25 jaar en van de vrouwen 39 jaar. Dat betekent dat de grootste groep mannen op 25-jarige leeftijd begonnen met ondernemen en bij de vrouwen is dat op 39-jarige leeftijd.

Één derde van de ondernemers blijft na 64-jarige leeftijd doorweken. Het valt op dat er weinig vrouwen in verhouding tot mannen starten na hun 60ste en voor hun 20ste. 16,2% van de totale startende ondernemers is 50 jaar en ouder. Een groot deel van de oudere starters begint een bedrijf vanuit de VUT (25%).Leeftijden mannen en vrouwen starters

In welke sectoren starten ondernemers?

In de tabel is de ontwikkeling van het aantal startende ondernemers naar sector weergegeven. De dienstensector is de grootste sector en die sector heeft ook te maken met de grootste groei. De groei is mede veroorzaakt door tandartsen en fysiotherapeuten die zich vanaf 1 januari 2010 verplicht moesten inschrijven. De bouw heeft als enige sector een daling in het percentage startende ondernemers.

Sectoren startende ondernemers

Bruins A., D. Snel, Oudere starter versus jongere starter, EIM (2004), http://bit.ly/tuhNyl, geraadpleegd op 24 oktober 2011.

MKB & Ondernemerschap in zakformaat (2011), Kerngegevens MKB 2011, http://bit.ly/sf2RTx, geraadpleegd 3 januari 2012.

Startersprofiel 2010, Kamer van Koophandel Nederland, http://bit.ly/suOovc, geraadpleegd op 27 december 2011.