Waarom is het geïmporteerde product er nog niet?

Je hebt een product in het buitenland gevonden en je wilt deze vervolgens importeren naar Nederland. Dit wil je doen omdat je ervan bent overtuigt dat dit product een gat in de markt gaat worden. Maar hoe komt het dat het product nog niet in Nederland te krijgen is? Is het product echt zo uniek of zit er meer achter?

5 reden waarom een geïmporteerd product nog niet te koop is in Nederland

vijf redenen importeren
Er zijn verschillende valkuilen bij het importeren van goederen. Zo moet er gekeken worden naar verschillende wetgevingen en andere invloeden. Hieronder zijn vijf nuttige factoren uitgelegd waarom jouw product nog niet in Nederland te koop is.

Smaak
Smaken verschillen. In Spanje kan een product niet in de smaak vallen terwijl het product in Nederland de winkels uitvliegt. Een voorbeeld hiervan kan de huisinrichting zijn. Deze is in Spanje totaal anders in vergelijking tot Nederland.

Cultuur
In de verschillende delen van de wereld zijn er cultuurverschillen. Is jouw product wel geschikt voor de Nederlandse cultuur? In Japan eten mensen aan een lage tafel waardoor ze op de grond zitten. Heeft het voor een ondernemer veel zin om deze tafels naar Nederland te importeren?

Wettelijke eisen
Een product kan in een ander land wel voldoen aan de wettelijke eisen maar dat houdt niet in dat het product ook in Nederland op de markt mag verschijnen. Nederland stelt vaak zwaardere eisen in vergelijking tot andere landen. Zo moet een Nederlandse ondernemer alle cosmetische producten voorzien van een etiket met daarop de ingrediënten. Dit is echter niet in elk land hetzelfde.

Gezondheids- of milieuaspecten
Het kan zijn dat het product niet door de Nederlandse of Europese wetgeving komt. Dit komt doordat er aan producten verschillende gezondheids- en milieuaspecten zijn verbonden. Zo mag er bijvoorbeeld maar een bepaald percentage weekmakers (stoffen die kunststoffen elastisch maken) in plastic zitten.

Invoerbeperkingen of invoerverboden
Het kan zijn dat er op bepaalde producten een invoerbeperking of invoerverbod zit. Zo moet erop geïmporteerde fietsen uit China een bepaald percentage worden betaald van 48,5%. Dit wordt gehanteerd om prijsbederf tegen te gaan.

Zorg ervoor dat je tijdens je zoektocht naar het vinden van een product rekening houdt met deze vijf factoren voordat je het product gaat importeren.