Waarom worden mensen ondernemers?

Het ondernemerschap begint niet bij een inschrijving bij de KvK, maar al eerder.

Invloed op het ondernemerschap
Demografische kenmerken en persoonlijkheidskenmerken hebben invloed op het zien en benutten van kansen omtrent het ondernemerschap. Er zijn twee soorten gedreven ondernemers. Één soort begint uit noodzaak, door (dreigende) werkeloosheid of de angst om de huidige baan te verliezen. Werkeloosheid is een grote stimulans voor het ondernemerschap.
In het figuur is te zien welke demografische kenmerken en persoonlijkheids-kenmerken invloed hebben op het zien en benutten van kansen omtrent het ondernemerschap. Belangrijke demografische kenmerken zijn: opleiding, ervaring en leeftijd. Belangrijke persoonlijkheids-kenmerken zijn: motivatie, overtuigingen en risicoperceptie.

Ondernemen door kansen
De andere soort ondernemer begint met ondernemen, omdat er een kans wordt gezien in de markt. Het soort motivatie heeft geen verschil op het succes van de onderneming, als er maar motivatie is. Hoe meer mensen verdienen en hoe beter de vooruitzichten zijn bij hun werkgever hoe lager de kans dat de persoon voor het ondernemerschap kiest. Wel blijkt dat ondernemers die voor het ondernemerschap hebben gekozen, terwijl zij een goed betaalde baan hadden, meer succesvol zijn dan anderen.

Redenen ondernemen


Opleiding en ondernemerschap
De opleiding heeft ook invloed op de kans dat iemand  voor het ondernemerschap kiest. Hoe hoger de opleiding, hoe hoger de kans dat iemand ondernemer wordt. De inhoud van de opleiding beïnvloed ook de kans dat iemand voor het ondernemerschap kiest.  Ondernemers met een hoge opleiding  zijn vaker bij een netwerk aangesloten en voeren ook vaker vernieuwingen door dan lager opgeleiden.

Onderzoek startende ondernemers

Brummelkamp, G. (2011), Startende ondernemers, ontwikkelingen, betekenis en beleid, http://bit.ly/soVkkb