Wat is het verschil tussen jonge en oudere startende ondernemers

Uit het onderzoek van EIM(2002) blijkt dat de oudere starter in het algemeen gezien vaker een bedrijf opricht om werkeloosheid te voorkomen en minder vaak omdat ze het ondernemen als uitdaging zien.

De starter heeft ook andere uitdagingen en doelen. Zo is kwaliteit leveren belangrijker dan groeien. Dit kan komen doordat de oudere starter vaak niet afhankelijk is van het inkomen dat gegenereerd wordt uit het ondernemerschap.

Motivatie

De motivatie van oudere starters om een eigen bedrijf te starten verschilt van de motivatie van jongere starters. De grootste motieven zijn: uitdaging, verrichten van specifieke werkzaamheden en eigen baas zijn. Oudere starters zijn vaker begonnen met hun onderneming uit nood door privé-omstandigheden, werkloosheid en dreigende werkloosheid.[1]

Verschil jonge en oudere ondernemers


Belangrijkste motieven

In het onderzoek is ook gevraagd naar het belangrijkste motief om een onderneming te starten. De belangrijkste motieven waren: eigen baas zijn, verrichten van specifiek werkzaamheden, uitdaging en ontevredenheid over hun baan in loondienst

Verschil oude en jonge starters


 

[1] D. Snel, A. Bruins, Oudere starter versus jongere starter, EIM (2004), http://bit.ly/tuhNyl, geraadpleegd op 24 oktober 2011.